Замын хөдөлгөөн

Тээврийн салбарт генераторын багц нь онцгой чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тээврийн чухал газар болох нисэх онгоцны буудал, төмөр замын станц зэрэг тохиолдолд цахилгаан эрчим хүч тасалдах тохиолдол гардаг. Энэ үед зогсолтын цахилгаан хангамж нэн даруй үр дүнтэй ажиллах боломжтой байх ёстой. Нисэх онгоцны буудал нь бусад тохиолдлуудаас ялгаатай бөгөөд хэрэв цахилгаан хэдэн минутын турш тасарвал түүний үр дагавар нь эдийн засгийн асар их хохирол төдийгүй томоохон зам тээврийн осол, шаардлагагүй осол болно.

Мамо хүч нь хөдөлгөөний талбарт ашигладаг генераторын багцад бүрэн найдвартай, найдвартай байдаг. Энэ нь удаан хугацааны туршид тогтвортой ажиллах боломжтой бөгөөд бүтээгдэхүүний ашиглалт, аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангах үүднээс Mamo технологийн тусгай хяналтын системтэй хамтран хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүний дагалдах хэрэгслийг бодит болон алсаас хянах боломжтой юм.