Газрын тос, байгалийн хий

Газрын тос, хий олборлох талбайн байгаль орчны шаардлага маш өндөр тул тоног төхөөрөмж, хүнд явцтай процесст хүчирхэг, найдвартай цахилгаан хангамж шаардагдана.

Генераторын багц нь цахилгаан станцын байгууламжууд, үйлдвэрлэл, ашиглалтад шаардагдах эрчим хүч, мөн цахилгаан хангамж тасалдсан тохиолдолд нөөц хүчээр хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тул санхүүгийн томоохон алдагдлаас зайлсхийх болно.

MAMO нь температур, чийгшил, өндөр ба бусад нөхцлийг харгалзан үзэх шаардлагатай ажлын орчинд тулгарах хатуу ширүүн орчинд зориулагдсан тоног төхөөрөмжийг ашигладаг.

Мамо хүч нь танд хамгийн тохиромжтой генераторын багцыг танихад тусалж, танай газрын тос, хий суурилуулах зориулалттай цахилгаан эрчим хүчний шийдлийг бий болгоход хамтран ажиллах бөгөөд энэ нь бат бөх, найдвартай, ашиглалтын зардал хамгийн бага байх ёстой.