Газрын тос, хийн талбайн MAMO POWER дизель генераторын иж бүрдэл

Газрын тос, байгалийн хийн олборлолтын талбайн ажлын нөхцөл, байгаль орчны шаардлага маш өндөр байгаа нь тоног төхөөрөмж, хүнд процессуудад зориулсан цахилгаан үүсгүүрийн иж бүрдэлд хүчтэй, найдвартай цахилгаан хангамжийг шаарддаг.
Генераторын иж бүрдэл нь цахилгаан станцын барилга байгууламж, үйлдвэрлэл, ашиглалтад шаардагдах эрчим хүч, мөн эрчим хүчний хангамж тасалдсан тохиолдолд нөөц эрчим хүчээр хангадаг тул санхүүгийн томоохон алдагдалд орохоос сэргийлдэг.
MAMO POWER нь температур, чийгшил, өндөр болон бусад нөхцлүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай хатуу ширүүн орчинд зориулагдсан дизель генераторыг ашигладаг.
Mamo POWER нь танд хамгийн тохиромжтой генераторын иж бүрдлийг тодорхойлоход тань тусалж, бат бөх, найдвартай, хамгийн сайн ашиглалтын зардлаар ажиллах газрын тос, байгалийн хийн суурилуулалтанд тохируулсан эрчим хүчний шийдлийг бий болгоход тань туслах болно.

MAMO POWER генераторууд нь цаг агаарын хамгийн хүнд нөхцөлд зориулагдсан бөгөөд өндөр үр ашигтай, найдвартай, 24/7 ажиллах боломжтой.MAMO POWER генераторууд жилд 7000 цаг тасралтгүй ажиллах чадвартай.